Septikas su infiltracija SNIGO SEP


 

Vietinės kanalizacijos veikimo principas

Septikas ypač tinka objektams, kuriuose numatomas nereguliarus nuotekų susidarymas (pavyzdžiui, vasarnamiams). SNIGO SEP įrenginį sudaro du komponentai –  SNIGO talpykla ir infiltracijos į gruntą tuneliai. Sistemos eksploatacijai nereikalinga elektros energija.

Nuotekoms vamzdžiu atitekėjus į septiką, padalintą į dvi dalis, srauto greitis sumažėja ir nuotekos išsiskaido į frakcijas. Viršutiniame vandens sluoksnyje kaupiasi riebalai ir kiti lengvesni už vandenį komponentai, o sunkesni teršalai nusėda į dugną. Ištekančių iš septiko apvalytų nuotekų išvalymo lygis yra apie 70 %.

Tolimesnis nuotekų valymas vyksta specialiuose infiltracijos tuneliuose, kuriuose apvalytos nuotekos infiltruojamos į gruntą per natūralaus biofiltro (skaldos, žvyro, smėlio) sluoksnį, taip  suskaidant likusius teršalus.

Sistemos įrengimo ypatybės

Rekomenduojama septiką prijungti prie vamzdyno ne toliau kaip 6 m nuo pastatų, kad nuotekose išliktų optimali temperatūra. Infiltracijos sistema gali būti įrengiama lengvos mechaninės sandaros grunte, pasižyminčiame geru vandens pralaidumu.

Atstumas nuo infiltracijos lauko iki geriamojo vandens šaltinio turi būti ne mažesnis kaip 30 metrų, o atstumas nuo filtruojančio sluoksnio apačios iki gruntinio vandens paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 1 metras.

Septikas SNIGO SEP išbandytas ir sertifikuotas notifikuotoje TÜV laboratorijoje. Bandymai patvirtino jo atitikimą standartui EN 12566-1, todėl gaminys žymimas CE ženklu.

Talpyklos SNIGO parametrai

Tūris (l)

3200

4600

6600

8600

Didžiausias aptarnaujamų žmonių kiekis

6

9

12

16

Ilgis (mm)

2400

2500

3500

4500

Plotis (mm)

1450

1700

1700

1700

Aukštis (mm)

1410

1830

1830

1830

Aptarnavimo šachtos aukštis (mm)

900-1400

900-1400

900-1400

900-1400

Svoris (kg)

185

230

290

370

 

 

 


Užsisakykite naujienas

PREKINIAI ŽENKLAI